A www.barber-shop.hu weboldal üzemeltetője a Gellei Hajvilág Kft. (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12 fszt. adószám: 24877426-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-187217, továbbiakban mint Szolgáltató) a www.barber-shop.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során, a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

1.    A Felhasználók hozzájárulnak, hogy a Szolgáltató kezelje a Felhasználók személyes adatait, melyek a www.barber-shop.hu weboldalon történő regisztráció során kerülnek megadásra. A Szolgáltató kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Szolgáltató ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

2.    Felhasználói számára a Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

3.    Az adatok egyéb célra csak az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásának megadása esetén kerülnek felhasználásra.

4.    A Felhasználói adatokba kizárólag a Szolgáltató erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) a Szolgáltató harmadik fél számára nem szolgáltatja ki.

5.    Az oldalon történő megrendelések leadása regisztrációhoz kötött, amelynek során a felhasználó megadja nevét és címét, esetleg alternatív szállítási címet ad meg. A www.barber-shop.hu weboldalon gazdasági társaságok is regisztrálhatnak – gazdasági társaság regisztrációja során egyéb adatok is szükségesek a regisztrációhoz (adószám, valamint cégjegyzékszám).

6.    Felhasználók tudomásul veszik, hogy a www.barber-shop.hu weboldalon történő megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.

7.    A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

8.    A Szolgáltató a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a www.barber-shop.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

9.    A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, azonban nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

10.  A Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 
Dátum: Budapest, 2016.09.01
Gellei Hajvilág Kft. - Barber Shop Budapest